Svatováclavský kostel ve Staré Boleslavi
23.09.2008ŠOK1UQM