Historie OK1KDW...


Historie radioklubu sahá do dávné minulosti. Vše začalo na bývalém svazarmovském letišti v Brandýse n/Labem (byl zde natáčen film „O letadélku Káněti“).

Tehdejší radioklub měl přidělenu značku OK1KBL, která byla později předána v rámci okresu na kolektivní stanici do Čelákovic. To bylo v době, kdy v prostoru letiště byla provedena výstavby trasy vysokého napětí a jak činnost samotného letiště, tak i činnost radioamatérská byly touto výstavbou umrtveny.

V roce 1980, kdy svazarmovská organizace vytvořila podmínky pro obnovení radioamatérské činnosti v Brandýse se našlo pár nadšenců a za vedení Ládi Fajmana OK1FML byl založen nový radioamatérský klub. Od povolovacího orgánu dostal značku OK1KDW.

Původní prostory přidělené svazarmem na Krajířském náměstí sice byly výborné, ale antény byly nataženy mezi domy a velmi často docházelo k rušení TVI a různým neshodám se sousedy.

V té době do našich řad přišla celá řada radioamatérů z řad příslušníků tehdejší ČSLA a to jak vojáků z povolání, tak i vojáků základní služby. Mezi jinými např.: OK1EE, OK1FQ, OK1VBM, OK1VPU a řada dalších. Jejich přičiněním byla tak zahájena spolupráce s tehdejším armádním radioklubem OK1KLE v Klecanech. Radioklub také prováděl výcvik radistů-branců pro potřeby ČSLA. Byla to léta plná aktivní činnosti a výborné spolupráce.Náš radioklub také pořádal ve spolupráci s ostatními radiokluby okresu republikový závod honu na lišku ve staroboleslavských lesích. Závod se vydařil a naše značka se pomalu začala vrývat do podvědomí radioamatérské veřejnosti.

Vysílací zařízení bylo získáváno formou dotací od svazarmovské organizace nebo přestavbou vyřazených armádních radiostanic. Zakoupit hotové zařízení, to tehdy nebylo možné.

Po roce 1989, kdy byl objekt Autoškoly a našeho radioklubu vrácen původní majitelům, jsme zůstali na dlažbě.

Na základě této skutečnosti byla proto členy radioklubu vedena řada jednání s různými subjekty o možnosti pronájmu nebytových prostor pro činnost radioklubu. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka vedení III. základní školy. Po uplynutí krátké doby jsme ovšem zjistili, že i když jsme z naší strany splnili dohodu a vedli kroužek elektro-radio, vedení školy neplní uzavřenou smlouvu a nevyvíjí žádnou aktivitu k naplnění smluvních podmínek. Ale alespoň jsme měli materiál uložen v suchu.

Klubová činnost byla zúžena pouze na polní dny, kdy jsme se sešli a z kóty Kuchyňka, odkud vysíláme téměř pravidelně po celou dobu co klub existuje, jsme udržovali naši značku v povědomí radioamatérské veřejnosti. I za to děkujeme nadšení členů radioklubu.

Pak se objevila nabídka od vedení firmy BSS-METACO Brandýs nad Labem a to přímo od pana Richarda Nadauda - OK8RUE(F5RUE), který byl v té době v představenstvu. Využili jsme tuto nabídku a konečně jsme po několika stěhováních měli odpovídající prostory pro náš radioklub. Činnost radioklubu byla opět plně rozvinuta a značka OK1KDW se opět začala objevovat na pásmech a v závodech.

Po odchodu Richarda z firmy jsme měli ještě několik let možnost užívat tyto prostory, ale bylo nám jasné, že to nepotrvá věčně. Vyhazov jsme dostali příchodem bulharských pracovníků do BSS - Metaco v likvidaci. Udělali z toho ubytovnu a s vysíláním byl konec. Nejsmutnější na tom všem bylo, že nás vyhodil vlastně „brandejšťák“ a ještě nám vyhrožoval soudem. Jak se říká „Nejhorší jsou Ti vlastní“.

Po těchto peripetiích jsme s pomocí všech příznivců i radioamatérů a opět s přispěním členů, kteří byli nebo ještě jsou v aktivní armádní službě, zakotvili v prostorách staroboleslavských kasáren. Zde jsme na sebe vzali i odpovědnost za rozpadající se radioklub armády ČR a začali jsme se ozývat i pod značkou OK5ACR.

Doufáme, že to bude na dlouhou dobu, i když stěhování už máme vymáknuté a že obě značky se budou ozývat na pásmech a budou šířit dobré jméno našeho radioklubu, města a armády ČR.

Za ta léta se vystřídalo v radioklubu hodně příznivců i radioamatérů. Někteří na nás koukají již z radioamatérského nebe, těm věnujme tichou vzpomínku. Další se nám ozývají ještě po letech,i když je život zavál daleko od nás. A někteří jak přišli, tak se zase vytratili.